۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

حسرت همیشگی

حسرت همیشگی

 
حرفهای ما هنوز ناتمام

تا نگاه می کنی

وقت رفتن است

بازهم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود

آی

ناگهان

چقدر زود

دیر می شود


قیصر امین پور