۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

خدا حافظ عالیجناب سیاه

از فیسبوک امیریه

من هیچوقت شاد نبودم , سیاه بازهایی که اوستا من بودند شاد نبودند هیچ سیاه بازی مرفع از دنیا نرفت
سعدی افشار

سیاه کرد که مردم را شاد کنه ولی هرگز کسی را سیاه نکرد تا خودش شاد بشه وگرنه این چنین نمیرفت . دیروز جز اولین نفرهایی بودم که هجرت هنرمند را روی پیج خودم گذاشتم و میخواستم اینجا هم این خبر ناگوار را بگذارم اما بخاطر انتقاد که به امیریه . . . باری تا اینکه دیدم بچه محل عزیزم نازلی علیمردانی مطلبی گذاشته اینجا بود که دیدم جای دارد ما هم از کسی که خیلی از ما بچه های امیریه را در قحطی شادی و خنده , خندانده و شاد کرد یادی کرده و با او وداع کنیم.


روحش شاد و یادش همواره گرامی و زنده و مانا باد.