۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

چرا رفتی

نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

آخ روز گار


نوشته زیر را دیروز فی البداهه زیر این عکس از کوچه مان در فیسبوک امیریه نوشتم حیفم اومد که در آرشیو اینجا نباشد

کوچه سعادت 10 اردیبهشت 93
اینجا کوچه من است 5 سالم بود وارد اینجا شدم از همین جا هم دبستان رفتم  , دبیرستان رفتم و سربازی را هم همینجا سپری کردم برای همین هم هست که این چند درخت را خوب میشناسم و زمانی که نهالی بیش نبودند اینجا کاشته شدند را بیاد دارم شاید این بچه محل نازنین که پشت به عکاسباشی نشسته راهم بشناسم از کجا معلوم که هم کلاسی یا هم دبستانی ام نبوده و یا یکی از همبازی ها و شاید حتی در سنگکی زیر چهارسو سر نوبت بگو مگویی داشته بودیم
شاید . . .