۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

از تک تک شما دوستان و یاران عزیز که در این غم با من ابراز همدردی نمودید واز پیامهای پر مهرتان که همچو ن مرحمی بود بر زخم دلم از صمیم قلب سپاسگدارم .