۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

در راه . . .

در راه
آنچه من می بینم
ماندن دریاست ،
رستن وازنورستن باغ است ،
کشتن شب به سوی روز است ،
گذرا بودن موج وگل و شبنم نیست .
گرچه ما می گذریم ،
راه می ماند .
غم نیست .

(اسماعیل خویی)

هیچ نظری موجود نیست: