۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

نکته

کاش به زمانی برگردم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود
هیچ نظری موجود نیست: