۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

برای معلم و همراهانش . . .


روی دفتر های دانش آموزی خود
روی میز تحریرم،روی درختان
روی ماسه، روی برف
نام ترا مینویسم
روی همه صفحه های خوانده شده
روی همه صفحه های سفید
روی سنگ وخون وکاغذ یا خاکستر
نام ترا مینویسم

از شعر آزادی پل الوار
پینوشت :
با سپاس از بادبان عزیز به خاطر توضیحاتش :
حسین جان در بین عکس این پنچ زندانی سیاسی اعدام شده عکس مهدی اسلامیان اشتباه منتشر شده یعنی این عکسی که مشاهده می کنید یک دیپلمات افغانی است و مادر مهدی اسلامیان تا کنون از انتشار عکس فرزند خود خوداری کرده است
یادشان گرامی باد

۱ نظر:

بادبان گفت...

حسین جان در بین عکس این پنچ زندانی سیاسی اعدام شده عکس مهدی اسلامیان اشتباه منتشر شده یعنی این عکسی که مشاهده می کنید یک دیپلمات افغانی است و مادر مهدی اسلامیان تا کنون از انتشار عکس فرزند خود خوداری کرده است
یادشان گرامی باد