۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

هدیه (فروغ فرخزاد)

26 بهمن روز به خاکسپاری دختر امیریه( فروغ فرخزاد)
هدیه

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم