۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

پر پرواز . . .

ما همچنان بیشماریم !!!

از یاد نبریم که هرکدام از ما پر پرواز پرنده صلح و آزادی هستیم .

هیچ نظری موجود نیست: