۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبه

برای داشتن جهانی برای سکونت وزندگی سالم برای فرزندانمان و نسلهای بعدی حفظ محیط زیست وظیفه یکا یک ماست.

با حفظ محیط زیست این منظره زیبا را برای فرزند خویش نگاه دار

هیچ نظری موجود نیست: