۱۳۸۷ خرداد ۱۸, شنبه
در تمام لحظه هایی که می دانی ، می شناسی و خواهی شناخت،
به یاد داشته باش
که روزها و لحظه ها هیچگاه باز نمی گردند.
به زمان بیندیش و شبیخون ظالمانه زمان.


نادرهم ما را ترک کرد و چون آتش بدون دود بود در هر دو دوره مورد بی مهری برخی قرار گرفت بی مهران حال برای اینکه از قافله عقب نمانند آنها هم به کاروان سوگواران وی پیوسته اند و به اندازه تمامی عمر وی قلم فرسایی نیز میکنند البته نادر تنها نبود چرا که شهریار هم بی نصیب نبود و هنوز هم نیست و کسان دیگری نیز.
روانشان شاد نادر ابراهیمی و دیگر هنرمندانی که برای فرهنگ این مرزو بوم عمری قلم زدند.

زندگینامه نادر ابراهیمی.

۱ نظر:

آمیز نقی خان گفت...

بیشتر کتاب های قدیمی تر نادرابراهیمی را درهمان سال ها خوانده ام وبسیارنیز دوستشان داشتم. به ویژه داستان "تسخیر ناپذیر" را که با تقلید ازآن "خاکستری" رادراین جا نوشتم:
http://www.neghneghoo.com/archives/2005/10/oeoeuoeoeoeu.php
شعر پندی درتنهایی به خویشتن اورا نیز همیشه دوست داشته ام:
http://www.neghneghoo.com/archives/2005/07/auuoeu_oeoe_oeu.php
روحش شاد