۱۳۸۷ تیر ۷, جمعه

عکسی نادرکه آقای احمدی نژاد همسرش را نشان میدهدSeltenes Foto


Über Ahmadinedschads offizielles Leben ist viel bekannt: Er war Oberbürgermeister der iranischen Hauptstadt Teheran, ist seit 2005 Präsident des Iran. Er ist ein islamischer Hardliner, droht Israel öffentlich mit Vernichtung, strebt nach der Atombombe مشاهده نوشته اصلی

امروز سر کار همکاران آلمانی هرکدام که وارد میشدند صفحه اول روز نامه بیلد-
Bildzeitung را نشانم میدادند و هر کدام چیزی میگفتند بویژه شکل و شمایل خانم رییس جمهورسوژه شده بود هرچه دلتنگشان میخواست میگفتند ومن هم بناچار دفاع از ایشان که اینکه از بورقه که پوشش زنان طالبان که بهتره همکاری به آنها یی که نمیدانستندتوضیح میداد که بورقه چیست خلاصه امروز ما با اعصابی خورد و نوعی شرمندگی ودفاع از میهن و زنانش گذشت اما از بد حادثه همکاران گاهی برای مونتاژ به ایران میروند که آخری همین زمستان گذشته آنجا بود و میزبانان اینها هم خب از قماش رییس جمهور و بانو هستند که کار مرا مشکل تر میکرد خانم عبادی که بدون حجاب جایزه گرفت یا هر وقت بیرون میاید آنرا کنار میگذاردگفتم وتوضیح دادم که زنان ما اجبارا وبزور مجبورشان کرده اندبه این پوشش اسلامی و چادر تنها به از ما بهتران تعلق دارد وزنان اکثرااز مانتو استفاده میکنند. . . نتوانستم بگویم که قبل از روزنامه بیلد من در وبلاگمتصویر آنهارا گذاشتم در هر صورت بالاخره ساعت کاری تمام شد ونفس راحتی کشیم اما در طول راه به این فکر میکردم که چنین عاقبتی حقمان نبود .

ترجمه مطلب:
عنوان- از عکسهای نادر آقای احمدی نزاد خانمش را نشان داد
آری این یک عکس نادر که رییس جمهور محمود احمدی نژاد پنجاه و یکساله در یک کنفرانسی در تهران بهمراه همسرش.
در هر صورت ما نمیتوانیم ببینیم چون او خودرا در چادر پیچیده و عینک شیشه رنگی هم چشمانش را پوشانده
در مورد احمدی نژاد همه واقفند او شهردار پایتخت بوده واز سال 2005 رییس جمهور ایران که به اسلامیهای تندرو تعلق دارد که در فکر نابودی اسراییل و پی دست یافتن به بمب اتمی...
زندگی شخصی مجنون تهران مخفی وغیر علنیست که اسم کوچک و سن وسال زن اورا کسی نمیداند همین قدر که ظاهرا زن او هم مثل همسرش رشته مهندسی خوانده و در امور تعلیم و تربیت تدریس میکند این زوج دارای دو پسر ویک دختر میباشند.
توضیح :
من تنها مطلب روزنامه را آنهم بدون ویرایش و یا چیزی از خود اضافه کرده باشم ترجمه کرده ام.

۵ نظر:

ناشناس گفت...

در بلاگ نیوز لینک داده شد

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
ناشناس گفت...

matlabeh besiyar jalebi bod

ناشناس گفت...

سلام
نوشته هاتون خیلی خوبه خسته نباشید

ناشناس گفت...

سلام
من کاری با احمدینزاد یا جمهوری اسلامی ندارم ولی این حجاب مطلوب اسلامی است و دختر پیامبر توصیه به چنین حجابی کرده است
منابع دینی را ببینید متوجه صحت حرفم میشوید
حال اگر زن احمدینژاد از این دستور دینی پیروی کرده دلیل بر بد بودن دین نمیشود
aziz_najafpour@yahoo.com