۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

گلهای امید . . .


بوی گل نرگس؟ نه، که بوی خوش عید است
شو پنجره بگشا که نسیم است و نوید است
رو خار غم از دل بکن ای دوست که نوروز,
هنگام درخشیدن گلهای امید است

هیچ نظری موجود نیست: