۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

سال نو مبارک


گلفروشی در امیریه
عکس از دوست عزیزم

۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

چهارشنبه سوری

تنها بی بته ها با چهارشنبه سوری, جشن آتش و شادی . . . مخالف هستند

بازار داغ ترقه در سبزه میدان
وقتی فروش آزادانه و تنوع جنس و مدرنیت و پیشرفت فروشنده با تلفن همراهش را میبنم یاد دوران خودمان میفتم و دو سه سالی که با مهرداد دوست و همکلاسی خودم فروش این وسایل را در کوچه صفا بعهده داشتیم که یاد ش بخیر . همانطور که قبلا نوشتم تمام آنچه از فشفشه و ترقه و نارنجک و . . . که مصرف میشد و ماهم میفروختیم همگی ساخت وطن بودند که برای تهیه آن از مهدی موش از توی بازارچه شاهپور و گذر قلی و بازار پای پیاده طی طریق کرده و خود را به مسجد شاه میرساندیم آنزمان بورس تقریبا مخفی این کالا ها در جلوی درب مسجد شاه که به بازار بین الحرمین راه داشت بود جایی که اصغر شربتی گوش فیل و شربت میفروخت و به بازار دفتر فروش ها و کویتی ها راه داشت . در آنجا تعدادی فروشنده که شفاها جنس خود را عرضه میکردند دیده میشدند که هر کدام عده ایی خریدار را دور هم جمع کرده بودند و آنجا را بیش از همیشه شلوغ کرده بودند و همین باعث شده بود که خاری در چشم کسبه گردند که برخی به کلانتری بازار یا 13 زنگ میزدند خواهان پراکنده کردن آنها میشدند که آمدن پاسبانها و فرار فروشندگان و بقیه مانند صحنه پر هیجان فیلم سینمایی را میماند باری به من و دوستم بخاطر کوچکی جنس همه فروشنده ها جنس نمیفروختند و آنهایی که میفروختند از این مسله سو استفاده کرده چند قرانی گران تر میدادند یکی از این فروشنده ها که دیگر با او آشنا شده و مشتری دایمش شده بودیم مرد جوانی بود بنام سید که با خر خود میامد و جنس خودرا در کوچه های اطراف مخفی میکرد و برای مرغوبیت جنسش جدش راوسط میکشید خلاصه ما مقداری وسیله به اندازه بودجه ضعیفمان خریده و با شادی به سمت محل و فروختنشان به بچه محل ها راهی میشدیم و در اولین کوچه های گذر قلی نارنجکی و ترقه ایی را امتحان میکردیم که با رجوع به نوشته قبلی و قصه تلخ عملکردشان میتوان حدس زد که هر دوی ما دچار چه حالی میشدیم خلاصه خودرا به کوچه صفا رسانده تا شب چهارشنبه سوری مقداری را فروخته و مقداری را هم خود مصرف میکردیم با تمام گله های مشتری هایمان بخاطر منفجر نشدن ترقه ها و . . . با تمام اینها خدشه ایی به دوستی ها یمان وارد نمی آمد و همگی با شادی جشن را برگزار میکردیم اینجاست که یاد باد آنروزگاران شاد را یاد باد