۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

یادی از م.امید . . .یک رباعی از زنده یاد مهدی اخوان ثالث که همچنان شامل امروزهای ماست . . .خشکید و کویر لوت شد دریامان
امروز بد و از آن بتر فردامان
زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر
چون آخرت یزید شد دنیامان

هیچ نظری موجود نیست: