۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه

سفر سي ساله

حسین جان درود
 آنچه در زیر می‌آید سفرنامه من است تا سفرنامه شما چه باشد


سفر سي ساله

 
سفر سي ساله
 سفريست
از هياهو به سكوت
سفريست
از
لحظات تنهائي را
با او طي كردن
به
لحظات با او بودن را
بي او

   * **
سفر سي ساله
سفريست
هم چون رها شدن
از
چله كمان آ رش
در راستاى زمان
به

‍‍ ژرفناى آسايش

***
سفر سي ساله
سفريست
هم چون دگرديسي
از
پيله برون شد ن
زيستن و دگرگوني
به
در پيله شد ن

***
سفر سي ساله
سفريست
هم چون سفر در كوهسار
پيدايشي چو قطره
جهيدني ز چشمه
تلاشي براي تبخير نشدن
و.... پيوستن به اقيانوس
***

سفر سي ساله
سفريست
با ابتدا و بي انتها
از دانسته ها
به عمق وجود

***
سفر سي ساله
سفريست
با خود و در خود
سفريست
در ژرفناى وجود
و.... پيوستن به ابديت


***
سفر سي ساله
سفريست
از عشق به يار
به عشق به كردگار
در وادى نور

سفر سي ساله .........

حمید رزاقی بهار ۱۳۸۲


با اینکه به حمید پسری از پسران خوب قدیمی امیریه و از نسل روزگاران خوش گذشته دیر رسیدم و در این دنیای مجازی با او آشنا شدم بخود میبالم و همچنین از اینکه او با بزرگواری این افتخار را بمن داده که نظم و نثر روان و زیبایش را  اینجا و در فیسبوک امیریه درمعرض دید خوانندگان و بچه های محل قرار بدهم یا بعبارتی من ناشر آثارش باشم سپاسگذارم. تا به حال جدای  شعر زیبای سفرنامه حکایتها و خاطرات خواندنی با عناوین : کودکی , خانه حاج حسن , شرف الاسلامی ومدرسه رهنما ۱۳۴۱   درفیسبوک امیریه درج شده است