۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

گریه


بچه بودی گریه میکردی بازیت ندادند , حال که بزرگ شدی گریه میکنی که بازیت دادند .هیچ نظری موجود نیست: