۱۳۸۷ فروردین ۴, یکشنبه

گفت و گوی مينو صا بری با مرتضی احمدی

من در دهم آبان ۱۳۰۳ در جنوبی ترین نقطه تهرون به دنیا آمدم. اون موقع بهش می گفتند:
سبزی کاری امین الملک که بعدها شد گمرک امیریه و چهار راه مختاری.«هنوز مثل بچه‌ها، نوروز را دوست دارم»

هیچ نظری موجود نیست: