۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

خاک، سیاهی ست . . .


خاک، سیاهی ست
و ساقه، پیغامی سبز برای نور
سایه ی پیغام را هوای گریز است
سایه ی پیغام اسیر سیاهی است
و نور ِ منتظر
قدم ِ قاصد را میشمارد

(یدالله رویایی)

هیچ نظری موجود نیست: