۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

قصه وفا . . .

Rekord-Ausreisser kehrt heim
Kater Poldi nach 16 Jahren zurück zu Frauchen


پولدی Poldi اسم گربه ایی هست که امروز بعد از 16 سال به خانه بازمیگردد . برنهاردشوتلBernhard Schöttel با دخترش کیلیانKilian در نزدیک خانه خود پولدی را که بر روی چوب هایی خورد شده برای شومینه پیدا میکنند . برنهارد میگوید ما همان آن پی بردیم این گربه پیر و بیمار است . او با دخترش پولدی را به خانه برده متوجه میشوند بر اثر کهولت و بیماری دندانهای نیش خود را از دست داده برای همین فرینی درست کرده به او میخورانند در همین حین خالکوبی توی گوش او را میبینند و بعد آنرا به جایگاه نگاهداری سگ و گربه های بی صاحب برده و تحویل میدهند و در خانه حیوانات با دکتری که خالکوبی کرده را پیدا میکنند وبا او تماس میگیرندو از طریق دکتر نام و ادرس صاحبش را پیدا میکنند .
اولین کوزن باخ
Eveline Kosenbachمدیر خانه با صاحب پولدی تماس گرفته و خبر پیدا شدنش را میدهد . کوزن باخ میگوید وقتی از خانمی که صاحب گربه بوده میپرسد گربه را میخواهد او بیدرنگ بدون اینکه حتی ثانیه ایی فکر کند میگوید آری و توضیح میدهد در سال 1996 پولدی که یکسال بیشتر نداشت خانه را ترک کرده و گم میشود و او مدتها دنبالش میگرددولی به نتیجه نمیرسد .حال پولدی پیر و رکورد شکن ( 16 سال طولانی ترین زمان دوری گربه ایی از صاحبش میباشد ) هیجان زده در قفس خانه حیوانات بی صاحب انتظار صاحبش را میکشد تا بیاید و او را با خود ببرد . اما آنچه در این قصه با پایان خوشش برای من جالب بود در دنیایی که ادمیان تاب نگاهداری از عزیزانشان را ندارند به خانه های سالمندان و غیره میسپارند بانویی گربه ایی که تنها چند وقتی نزدش بوده از یاد نبرده و اورا با آغوشی باز و شادمانی دوباره به خانه اش میپذیرد.

هیچ نظری موجود نیست: