۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه

ساعتی برای زمین - 'Earth Hour' -'Yerin Saati' - "Stunde der Erde".

8:30PM local time, wherever you live on planet earth
Saturday 28 March 2009


Licht aus in Deutschland am 28.März um 20.30 Uhr Wie jedes Jahr startet der WWF im Rahmen der Earth Hour _übersetzt: StundederErde

امشب به همراه دوستانمان در سراسر گیتی برای حفظ زمین برای فرزندانمان و نسلهای بعدی که آنها هم بتوانند هم چون ما نوروزی زیبا و بهاری سحر انگیز داشته باشند در ساعت 20.30 باخاموش کردن چراغهایمان به زمین رای مثبت خواهیم داد.

۱ نظر:

اختر گفت...

سلام دوست عزیز
امیدوارم که سال جدید برای ملت ایران سالی پراز صلح و دوستی باشه سالی پیروز و موفق و تحمل اندیشه دیگر
زنده باشی
اختر