۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

داستان غم انگیز قوی ترین مرد روی زمین

همراه های تیم به دنبال کوله پشتی او میگشتند چرا که عکسی را که او در این یکسال همواره همراهش بود در آن قرار دارد و میخواهد در این لحظه پر شکوه نیز همراهیش کند وقتی مدال را برگردنش آویختند و دسته گل سرخ را بدستش دادند او با خلوص نیت و دنیایی از عشق و وفاداری در یکدست مدال وگلهای اهدایی و در دست دیگر عکس سوزانش را گرفت و به جهانیان نشان داد آنهایی که داستان زندگی زناشویی کوتاه اورا میدانستند از روی شوق وهم تاثر اشک ریختند و انهایی هم نمیدانستند بادیدن عکس تحسینش کردند
اشتاینر آلمانی در غیبت رضازاده و ابوالفضلش در المپیک امسال بعنوان قوی ترین مرد جهان مدال طلا گرفت این ورزشکار بیست و پنج ساله مدال خودرا به همسر جوان خود که بیست ودو سال بیشتر نداشت سال گذشته در یک تصادف رانندگی جان باخت اهدا کرد
در اولین مصاحبه بعد از پیروزی او گفت من امیدوارم و یقین دارم که او از همه چیز باخبر باشد من بااینکه آدم خرافاتی نیستم اما آرزو میکنم که چنین باشد در جایی دیگر ماتیاس میگوید هر بار که روی سکوی وزنه برداری میروم به او فکر میکنم و میگویم عزیزم کمکم کن. در پاسخ این پرسش که الان برنامه ات چیست میگوید زمانی که برگردم اولین جایی که بروم سر خاک سوزان است با آنکه هرگز نمیتوانم طولانی بمانم چون باتمام وجودم احساس درد میکنم آخه سوزان بزرگترین عشق زندگی من بود و هست.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

گلی به جمال رضازاده
شهربانو